Wycieczki i zajęcia

Lekka budowla fortyfikacyjna - Honzík