Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione w dniu 6. 11. 2023 r. i ma zastosowanie do obywateli i legalnych stałych mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o użytkowniku za pośrednictwem https://www.penzionsnezna.cz/pl. Zalecamy uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia. Przetwarzając Twoje dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności;
 • Naszym celem jest ograniczenie gromadzenia danych osobowych wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do celów zgodnych z prawem;
 • W pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, gdy zgoda ta jest wymagana;
 • Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników i wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • Szanujemy prawo użytkownika do dostępu do jego danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na jego żądanie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na Twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

Cel, dane i okres przechowywania

Możemy gromadzić lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Pliki cookie

Nasza strona używa plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie Polityka dotycząca plików cookie

3. Praktyki w zakresie ujawniania informacji

Ujawnimy dane osobowe, jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu sądowego, w odpowiedzi na wniosek organów ścigania, w zakresie dozwolonym przez inne przepisy prawa, w celu dostarczenia informacji lub zbadania sprawy dotyczącej bezpieczeństwa publicznego.

Jeśli nasza witryna internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, dane użytkownika mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom i zostaną przekazane nowym właścicielom.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych.

4. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia niewłaściwego wykorzystania i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych użytkownika. Zapewnia to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do danych użytkownika, dostęp do danych użytkownika jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

5. strony internetowe osób trzecich

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się w naszej witrynie. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają dane osobowe użytkownika w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych stron przed skorzystaniem z nich.

6. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto w miarę możliwości będziemy aktywnie informować użytkowników.

7. Uzyskiwanie dostępu i modyfikowanie danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt. Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Użytkownik ma następujące prawa:

 • Użytkownik ma prawo wiedzieć, dlaczego jego dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, o których wiemy.
 • Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych, ma prawo do wycofania tej zgody i usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. Będziemy tego przestrzegać, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy danych niewłaściwej osoby.

8. Złożyć skargę

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe (skarga), ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych.

9. Dane kontaktowe

AZ resort s.r.o.
Kaprova 42/17
Praga 1, 110 00
Republika Czeska
Strona: https://www.penzionsnezna.cz/pl
Email: rezervace@penzionsnezna.cz
Numer telefonu: +420 774 343 448