Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wsparcie Unii Europejskiej dla projektu "Modyfikacje budynku i oszczędność energii w budynku Pensjonatu Śnieżna - Wolary"

Spółka AZ resort s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025917 "Modyfikacje budowlane i oszczędność energii w budynku Pensjonatu Śnieżna - Wolary".

Celem projektu jest wdrożenie działań energooszczędnych w budynku Pensjonatu Śnieżna, projekt obejmie izolację ścian obwodowych, sufitów, podłóg, wymianę okien, instalację kotłów gazowych, dystrybucję ciepła, instalację grzejników i izolację dystrybucji ciepłej wody oraz regulację systemu grzewczego.

Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacyjność na rzecz Konkurencyjności.

eu fund penzionsnezna - Pension Sněžná